Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders van Nederlandse gemeenten. De vereniging richt zich op collectieve belangenbehartiging, ondersteuning en consultatie, en professionalisering van het wethoudersambt door middel van opleidingen, trainingen en masterclasses. Voor individuele dienstverlening, zoals rechtspositionele vragen en vragen gerelateerd aan bestuurscrises, integriteit of ondermijning, kunnen leden ook terecht bij de beroepsvereniging.

Lid worden

Lidmaatschap staat open voor zowel nieuwe, ervaren als voormalige wethouders. Om lid te worden vraag je via de website (zie onder) een aanmeldformulier aan. Op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders vergoedt de gemeente de contributie voor deze beroepsvereniging.

De Wethoudersvereniging is gevestigd in het pand van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan Nassaulaan 12 in Den Haag.

Meer informatie

Website Wethoudersvereniging – Algemeen Website Wethoudersvereniging – Lidmaatschap