Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is de beroepsvereniging van  (waarnemend) burgemeesters in Nederland. De vereniging richt zich op collectieve belangenbehartiging en op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Het NGB verzorgt daarvoor elk jaar een uitgebreid opleidingsprogramma. Leden kunnen dit programma bekijken via het besloten gedeelte van de website. De diverse opleidingen – van eendaagse workshops tot meerdaagse leergangen – worden gefinancierd uit het Professionaliseringsfonds Burgemeesters.

Daarnaast worden op de website van het NGB diverse ‘burgemeestersdossiers’ uitgelicht, en bevordert de vereniging onderlinge contacten door middel van een jaarlijks congres, de Lochemconferenties en (intervisie)bijeenkomsten.

Meer informatie

Website NGB – Algemeen Website NGB – Professionalisering Website NGB – Dossiers