Voor Gedeputeerden

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van gedeputeerde-zijn.

Post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management

Bij de post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management ontwikkelen de deelnemers kennis en vaardigheden op politiek bestuurlijk vlak, op persoonlijk leiderschap en op actuele vraagstukken.