Voor Leden algemeen bestuur Waterschap

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van raadslid-zijn.

Post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management

De post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management wordt georganiseerd door de Wethoudersvereniging, de beroepsvereniging van wethouders. In 10 studiedagen ontwikkelen de deelnemers kennis en vaardigheden op politiek bestuurlijk vlak, op persoonlijk leiderschap en op actuele vraagstukken.

Unie van Waterschappen (UvW)

De UvW is de koepelorganisatie van alle waterschappen in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden en stimuleert onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking.

Cursus Actief voor het waterschap

De cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor mensen die interesse hebben om actief te worden voor het waterschap, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Leerplatform bestuursleden Waterschap

Het digitaal platform biedt e-learning modules over hoe waterschappen werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën.