Leerplatform bestuursleden Waterschap

Het digitaal platform biedt e-learning modules over hoe waterschappen werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. De modules ‘Hoe werkt een waterschap’, ‘Rollen en Instrumenten’, ‘Financiën’ zijn nu al beschikbaar voor waterschapsbestuurders. Het leerplatform voor waterschapsbestuurders is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Statenlidnu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers en in samenwerking met het IPO. Ze wordt betaald door het ministerie.

Meer informatie

Leerplatform Waterschap