Post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management

De post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management wordt georganiseerd door de Wethoudersvereniging, de beroepsvereniging van wethouders. Deze opleiding staat ook open voor bestuurders van andere decentrale overheden, zoals waterschapsbestuurders. In 10 studiedagen ontwikkelen de deelnemers kennis en vaardigheden op politiek bestuurlijk vlak, op persoonlijk leiderschap en op actuele vraagstukken. De opleiding is een combinatie van praktijkleren, afgewisseld met intervisiemomenten.

Meer informatie

Website Wethoudersvereniging - professionalisering