Unie van Waterschappen (UvW)

De Unie van Waterschappen (UvW) is de koepelorganisatie van alle waterschappen in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden en stimuleert onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking. Op haar website kunnen bestuurders terecht voor meer informatie over relevante onderwerpen, zoals bestuurszaken, belastingen en duurzaamheid. Daarnaast organiseert de UvW regelmatig (informatie) bijeenkomsten voor bestuurders, waaronder de jaarlijkse Waterschapsdag.

Naast haar verenigingswebsite beheert de Unie van Waterschappen ook een publiekswebsite met educatieve informatie over waterschappen, en over (praktijkgerichte) opleidingen in de ‘watersector’, met name gericht op professionals.

Om het ambt van waterschapsbestuurders beter te kunnen ondersteunen en te professionaliseren, werkt de UvW samen met de VNG Academie, die diverse cursussen, trainingen en E-learnings voor lokale bestuurders organiseert.

Meer informatie

Website UvW Website waterschappen