Fractievergoeding / fractieboekhouding

Volgens de Gemeentewet hebben alle raadsfracties recht op (financiële) ondersteuning. De gemeenteraad stelt de regels over de besteding en de verantwoording hiervoor vast in een verordening: ‘Verordening (ambtelijke bijstand en) fractieondersteuning’. De financiële bijdrage – feitelijk een tegemoetkoming in jullie kosten – bestaat doorgaans uit een basisbedrag en een variabel bedrag (gebaseerd op het aantal zetels).

Als jullie fractie een penningmeester heeft aangesteld (zie ‘Hoe functioneert een fractie?), dan zorgt deze voor de financiële administratie en de jaarrekening van de fractie. Om overzicht te houden op jullie inkomsten en uitgaven (de boekhouding) is het aan te raden (en bij het ontvangen van fractievergoeding soms verplicht) om een rekening te openen op naam van de fractie. Het gebruik van een privérekening is dus niet verboden, maar ook zeker niet aan te raden. Want stel dat deze rekeninghouder plotseling de fractie verlaat?

Controle op de door jullie ingediende stukken (ter verantwoording van de besteding van jullie fractievergoeding) wordt doorgaans uitgevoerd door de gemeentelijke accountant. Kom je er niet uit? Vraag de griffier naar de regels en voorwaarden.

Meer informatie

Voorbeeld Verordening fractieondersteuning kleine gemeente (Heumen): Zie Paragraaf 2 Voorbeeld Verordening fractieondersteuning grote gemeente (Den Haag)