Relatie fractie & bestuur (vereniging)

De fractie en het bestuur vormen de kern van een lokale partij of van een lokale afdeling (van een landelijke partij). Een goede samenwerking is dus essentieel. Fractie en bestuur hebben daarbij elk hun eigen functie en verantwoordelijkheden. De fractie is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de politieke actualiteit; het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling (vereniging). Deze verschillende taken hangen echter nauw samen, want het bestuur is verantwoordelijkheid voor een goed verkiezingsprogramma en een goede kandidatenlijst; voor de gekozen raadsleden is het verkiezingsprogramma leidend in hun dagelijkse politieke werk.

Een belangrijk verschil tussen de fractie en het bestuur: de eerste groep wordt betaald en opereert (semi)professioneel; de tweede groep verricht de werkzaamheden vrijwillig. Zorg ervoor dat dit verschil niet tot onbegrip, ongelijkheid of conflict leidt. Belangrijk is om de onderlinge lijntjes kort te houden. Door bijvoorbeeld de fractievoorzitter aan te laten schuiven bij de bestuursvergadering – en andersom. Lukt dit niet, door bijvoorbeeld tijdgebrek, houd elkaar dan goed op de hoogte door elkaar agenda’s, notulen en mailings door te sturen en elkaar regelmatig te bellen.