Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. De vereniging ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid en bij uitvoeringsvraagstukken. Daarnaast biedt de VNG haar leden een platformfunctie voor samenwerking, discussie en kennisoverdracht. Tot slot behartigt de VNG de belangen van gemeenten bij andere (overheids)partijen, zoals de provinciale overheden, de Tweede Kamer en het kabinet.

Naast de Nederlandse gemeenten, is ook een aantal gewesten (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en het Caribisch deel van het Koninkrijk (de landen Aruba, Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) lid van de VNG.

Voor raadsleden

De VNG biedt specifieke kennis en diensten aan voor (nieuwe) raadsleden. Denk aan cursussen en trainingen (VNG Academie) en een websitevoorziening waarin ingewikkelde dossiers, zoals gemeentefinanciën, worden uitgelicht onder de noemer ‘Raadgevers’. De VNG behartigt echter niet de belangen van (individuele) raadsleden. Zie voor informatie over belangenbehartiging het onderdeel beroepsverenigingen.

De VNG is gehuisvest in de Willemshof, Nassaulaan 12 in Den Haag. Op deze locatie zijn ook verschillende gelieerde (beroeps)verenigingen gevestigd, waaronder het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (lees verder bij: beroepsverenigingen).

 

Meer informatie

Website VNG – Algemeen Website VNG – Startpagina raadsleden Website VNG – Raadgevers Website VNG – VNG Academie

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties