Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. De vereniging ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid en bij uitvoeringsvraagstukken. Daarnaast biedt de VNG haar leden een platformfunctie voor samenwerking, discussie en kennisoverdracht. Tot slot behartigt de VNG de belangen van gemeenten bij andere (overheids)partijen, zoals de provinciale overheden, de Tweede Kamer en het kabinet.

Naast de Nederlandse gemeenten, is ook een aantal gewesten (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en het Caribisch deel van het Koninkrijk (de landen Aruba, Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) lid van de VNG.

Voor raadsleden

De VNG biedt specifieke kennis en diensten aan voor (nieuwe) raadsleden. Denk aan cursussen en trainingen (VNG Academie) en een websitevoorziening waarin ingewikkelde dossiers, zoals gemeentefinanciën, worden uitgelicht onder de noemer ‘Raadgevers’. De VNG behartigt echter niet de belangen van (individuele) raadsleden. Zie voor informatie over belangenbehartiging het onderdeel beroepsverenigingen.

De VNG is gehuisvest in de Willemshof, Nassaulaan 12 in Den Haag. Op deze locatie zijn ook verschillende gelieerde (beroeps)verenigingen gevestigd, waaronder het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (lees verder bij: beroepsverenigingen).

 

Meer informatie

Website VNG – Algemeen Website VNG – Startpagina raadsleden Website VNG – Raadgevers Website VNG – VNG Academie