Ondersteuning en financiën

Fracties in de gemeenteraad hebben recht op ondersteuning bij hun werk. En als  raadslid ontvang je een vergoeding voor je raadswerk. Het recht op fractieondersteuning en de hoogte van de vergoeding zijn wettelijk geregeld.

Raadsvergoeding

Als raadslid ontvang je een vergoeding voor het raadswerk. De hoogte van de vergoeding is wettelijk vastgesteld op basis van het aantal inwoners van de gemeente.

Fractieondersteuning

Fracties in de gemeenteraad hebben sinds 2002 recht op financiële ondersteuning. Het bedrag bestaat meestal uit twee onderdelen: een vast bedrag per fractie plus een variabel deel per raadszetel.

Fractieboekhouding/Bankrekening openen

Om overzicht te houden op jullie inkomsten en uitgaven (fractieboekhouding) is het aan te raden (en bij het ontvangen van fractievergoeding soms verplicht) om een bankrekening te openen.