Fractieondersteuning

Fracties in de gemeenteraad hebben sinds 2002 recht op financiële ondersteuning. Dat is vastgelegd in artikel 33 van de Gemeentewet. Gemeenten moeten een ‘verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’ vaststellen. De meeste gemeenten gebruiken daarvoor de Model Verordening van de VNG.

Het recht op fractieondersteuning is ingevoerd met de Wet dualisering gemeentebestuur. Het idee is een (meer) gelijke informatiepositie voor oppositie- en andere fracties. Zoals de naam van de verordening al aangeeft, gaat die ook over het recht op ambtelijke bijstand.

De raad zelf verstrekt de financiële bijdrage die bedoeld is om fracties te ondersteunen.

Het bedrag bestaat meestal uit twee onderdelen: een vast bedrag per fractie plus een variabel deel per raadszetel. Fracties moeten verantwoording afleggen over waaraan ze het geld besteden.

Het geld kan worden gebruikt om een betaalde fractieondersteuner (fractie-assistent, fractiemedewerker) in dienst te nemen. Meestal wordt het werkgeverschap geregeld door een stichting fractieondersteuning op te richten.

Bedragen variëren per gemeente: van een paar honderd euro per fractie in een kleine gemeente tot bijna € 30.000 voor een Provinciale-Statenfractie. (Ook fracties in de Provinciale Staten hebben recht op fractieondersteuning.)

Overigens heeft ruim een vijfde van de gemeenteraden de wettelijk verplichte fractieondersteuning uit bezuinigingsoverwegingen geschrapt. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2018 door burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren.

Meer informatie

Voorbeeld Verordening fractieondersteuning kleine gemeente (Heumen): Zie Paragraaf 2 Voorbeeld Verordening fractieondersteuning grote gemeente (Den Haag)