Fractieondersteuning

Fracties in de gemeenteraad hebben sinds 2002 recht op financiële ondersteuning. Dat is vastgelegd in artikel 33 van de Gemeentewet. Gemeenten moeten een ‘verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’ vaststellen. De meeste gemeenten gebruiken daarvoor de Model Verordening van de VNG.

Het recht op fractieondersteuning is ingevoerd met de Wet dualisering gemeentebestuur. Het idee is een (meer) gelijke informatiepositie voor oppositie- en andere fracties. Zoals de naam van de verordening al aangeeft, gaat die ook over het recht op ambtelijke bijstand.

De raad zelf verstrekt de financiële bijdrage die bedoeld is om fracties te ondersteunen.

Het bedrag bestaat meestal uit twee onderdelen: een vast bedrag per fractie plus een variabel deel per raadszetel. Fracties moeten verantwoording afleggen over waaraan ze het geld besteden.

Het geld kan worden gebruikt om een betaalde fractieondersteuner (fractie-assistent, fractiemedewerker) in dienst te nemen. Meestal wordt het werkgeverschap geregeld door een stichting fractieondersteuning op te richten.

Bedragen variëren per gemeente: van een paar honderd euro per fractie in een kleine gemeente tot bijna € 30.000 voor een Provinciale-Statenfractie. (Ook fracties in de Provinciale Staten hebben recht op fractieondersteuning.)

Overigens heeft ruim een vijfde van de gemeenteraden de wettelijk verplichte fractieondersteuning uit bezuinigingsoverwegingen geschrapt. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2018 door burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren.

Welkom bij het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Overal in ons land zijn lokale politieke partijen actief. Als lokale partij bouw je mee aan je gemeente. Daarom is het belangrijk dat je je werk optimaal kunt doen. En daar komt heel wat bij kijken. Hoe richt je een partij op? Waar vind je goede bestuurders, kandidaten en vrijwilligers? Kun je zomaar aan verkiezingen meedoen? Hoe financier je je partij?

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is dé wegwijzer voor lokale partijen. Praktisch en overzichtelijk. Van het oprichten van een partij tot actief meedoen als raadslid of bestuurder. Kijk rond op de site en ontdek waarbij het Kennispunt je kan ondersteunen. Staat je vraag er niet bij? Laat het dan weten via info@lokalepolitiekepartijen.nl.

Een sterke lokale democratie maken we samen.

Ik verklaar het Kennispunt Lokale Politieke Partijen graag voor geopend!

 

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties