Raadsvergoeding

Als raadslid ontvang je een vergoeding voor het raadswerk.

De hoogte van de vergoeding is wettelijk vastgesteld op basis van het aantal inwoners van de gemeente.

Inwonertal                          Maandelijkse vergoeding          

tot en met 40.000                          € 1.081,35

40.001-60.000                                € 1.406,42

60.001-100.000                              € 1.645,72

100.001-150.000                            € 1.868,43

150.001-375.000                             € 2.176,66

meer dan 375.000                          € 2.649,99

 

Naast de raadsvergoeding ontvang je als raadslid een onkostenvergoeding van € 181,28 per maand.

De Belastingdienst beschouwt de vergoeding die je als raadslid ontvangt, als inkomen.

Meer informatie over vergoedingen, de Belastingdienst en rechten en plichten rond de vergoeding:

Meer informatie

Informatie VNG over vergoedingen raads- en commissieleden Rechtspositie raads- en commissieleden ministerie BZK inclusief helpdesk