Bijkomende taken

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente, bepaalt de kaders van het beleid en controleert de gemeentebestuurders. Daarnaast heeft de raad een aantal specifieke taken.

Burgemeestersbenoeming

Welke rol heeft de gemeenteraad bij een burgemeestersbenoeming? De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden en de procedure is vertrouwelijk.

Rekenkamer

Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren.