Burgemeestersbenoeming

Welke rol heeft de gemeenteraad bij een burgemeestersbenoeming? De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. Let op! De procedure is vertrouwelijk, dat betekent dat je als raadslid niet met derden over de kandidaten of over de gesprekken kunt praten. Ook kun je buiten de procedure om geen aparte gesprekken voeren of informatie geven aan kandidaten.

Stappen burgemeestersbenoeming

De volgende stappen worden genomen.

  1. De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad.
  2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
  3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
  4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
  5. De sollicitant schrijft een brief.
  6. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
  7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
  8. De gemeenteraad beveelt kandidaten aan.
  9. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
  10. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

 

Actueel

Op 20 november 2018 stemde de Eerste Kamer ermee in dat de benoemingsprocedure uit de grondwet verdwijnt. Doordat niet langer in de grondwet staat dat de burgemeester door de regering wordt benoemd, kan er een wetswijziging ingediend worden die het mogelijk maakt de burgemeester rechtstreeks te kiezen.

 

Meer informatie

Benoeming burgemeesters - vacatures en ontslag De rijksoverheid heeft ook een handreiking geschreven