Rekenkamer

Elke gemeente is bij wet verplicht om een onafhankelijke rekenkamerfunctie te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij haar taak om het beleid van het college te controleren. Ook provincies en waterschappen zijn verplicht om een rekenkamerfunctie in te richten.

Achtergrond Rekenkamerfunctie

 Naar aanleiding van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie uit 2000, zijn gemeenten sinds 2006 verplicht om een onafhankelijke rekenkamer of een rekenkamercommissie in te stellen. Deze rekenkamer of commissie ondersteunt de raad bij haar taak om het beleid van het college te controleren op:

  • Doelmatigheid: is het gemeentelijke beleid goed uitgevoerd?
  • Doeltreffendheid: heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Rechtmatigheid: is het beleid volgens budget uitgevoerd?

De controle op rechtmatigheid gaat overigens niet over de jaarrekening: die wordt gecontroleerd door de accountant.

Actueel: Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Per 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers van kracht. De belangrijkste verandering in de Wet is dat leden van de gemeenteraad geen lid mogen zijn van de rekenkamerfunctie en dat elke gemeente een onafhankelijke rekenkamer instelt.

De veranderingen moeten per 1 januari 2024 zijn ingevoerd. De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamerscommissies bereidt een model-verordening voor die in 2023 beschikbaar komt. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging voor Griffiers stelden zij een stappenplan op voor gemeenteraden om tot een onafhankelijke rekenkamer te komn.

Meer informatie

Rijksoverheid: Wet versterking decentrale rekenkamers FAQ over de nieuwe wet van de Nederlandse vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies