Voor Statenleden

Als lid van Provinciale Staten hoef je niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Veel van je vragen kun je stellen aan de griffier. De Provinciale Staten zijn werkgever van de griffie. Wat betekent dat in de praktijk? Wat zijn verder taken en instrumenten van de Staten? Hoe zit het met vergoedingen? En zijn er ook koepel- of beroepsverenigingen?

Veelgestelde vragen

 • Een raads- of Statenlid is zwanger of langdurig ziek. Welke regels gelden bij vervanging?

  Geen enkele partij wil dat een zetel onbenut blijft. Maar wat als een raads- of Statenlid door zwangerschap of ziekte langere tijd uit de running is? Dan kan hij of zij tijdelijk ontslag aanvragen en vervangen worden. Dit is geregeld in de Kieswet, artikel X10, X11 en X12.

  Wanneer je als raads- of Statenlid zwanger of langdurig ziek bent, kún je tijdelijk ontslag aanvragen, maar het hoeft niet. Het is een recht, geen plicht. Je kunt hier als fractie wel over praten of afspraken over maken, maar alleen het raads- of Statenlid zelf kan het ontslag aanvragen.

  De procedure verloopt in grote lijnen als volgt:

  • Het raads- of Statenlid is zwanger of kan door ziekte minimaal acht weken niet aan het besluitvormingsproces deelnemen.
  • Hij of zij dient een ontslagverzoek in bij de voorzitter (burgemeester of commissaris van de Koning), samen met een verklaring van een arts of een verloskundige.
  • De voorzitter heeft veertien dagen de tijd om te beslissen op dit verzoek.
  • Direct na deze beslissing stelt de burgemeester of commissaris de voorzitter van het centraal stembureau op de hoogte.
  • De burgemeester of commissaris verleent het gevraagde, tijdelijke ontslag.
  • De ontslagperiode duurt minimaal 16 weken. Korter kan niet, langer eventueel wel. Als raads- of Statenlid kun je per zittingsperiode maximaal drie keer gebruikmaken van het recht op tijdelijk ontslag.
  • De voorzitter van het centraal stembureau benoemt een vervanger. Dit is de eerste (beschikbare) opvolger op de lijst.
  • Na 16 weken is het tijdelijk ontslagen raads- of Statenlid automatisch weer lid van de fractie en is de vervanger automatisch ontslagen.
  Rechtspositie*
  Tijdelijk ontslagen raadslidVervangend raadslid
  Ontvangt 100% raadsvergoeding, 50% onkostenvergoedingOntvangt 100% raadsvergoeding, 100% onkostenvergoeding
  Behoudt computer etc.Krijgt computer
  Behoudt recht op tegemoetkoming kosten voor voorziening bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.Geen recht op tegemoetkoming kosten voor voorziening bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden.

  * Gemeenten hebben binnen het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (beperkte) ruimte om eigen afspraken te maken.

De Griffie

De griffie is het eerste aanspreekpunt voor alle Statenleden. Provinciale Staten zijn werkgever van de griffie.

Taken en instrumenten

De Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van de provincie, bepalen in grote lijnen het beleid en controleren de provinciebestuurders. Daarnaast hebben de Staten een aantal specifieke taken en instrumenten.

Ondersteuning en financiën

Fracties in de Provinciale Staten hebben recht op ondersteuning bij hun werk. En als Statenlid ontvang je een vergoeding voor je raadswerk.

Koepel- en beroepsverenigingen

Met vragen over je werk in Provinciale Staten kun je terecht bij verschillende koepel- en beroepsverenigingen. Zij ondersteunen provincies in hun werk en behartigen de gezamenlijke belangen van de Provinciale Staten.

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van raadslid-zijn.

Cursus Politiek Actief voor de provincie

De cursus Politiek Actief voor de provincie is bedoeld voor mensen die interesse hebben om politiek actief te worden voor de provincie, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn.

Leerplatform Statenleden

Het digitaal platform biedt e-learning modules over hoe provincies werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën.