Voor Statenleden

Als lid van Provinciale Staten hoef je niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Veel van je vragen kun je stellen aan de griffier. De Provinciale Staten zijn werkgever van de griffie. Wat betekent dat in de praktijk? Wat zijn verder taken en instrumenten van de Staten? Hoe zit het met vergoedingen? En zijn er ook koepel- of beroepsverenigingen?

De Griffie

De griffie is het eerste aanspreekpunt voor alle Statenleden. Provinciale Staten zijn werkgever van de griffie.

Taken en instrumenten

De Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van de provincie, bepalen in grote lijnen het beleid en controleren de provinciebestuurders. Daarnaast hebben de Staten een aantal specifieke taken en instrumenten.

Ondersteuning en financiën

Fracties in de Provinciale Staten hebben recht op ondersteuning bij hun werk. En als Statenlid ontvang je een vergoeding voor je raadswerk. Het recht op fractieondersteuning en de hoogte van de vergoeding zijn wettelijk geregeld.

Koepel- en beroepsverenigingen

Met vragen over je werk in Provinciale Staten kun je terecht bij verschillende koepel- en beroepsverenigingen. Zij ondersteunen provincies in hun werk en behartigen de gezamenlijke belangen van de Provinciale Staten.