De Griffie

De griffie is het eerste aanspreekpunt voor alle Statenleden. Provinciale Staten zijn werkgever van de griffie.