Koepel- en beroepsverenigingen

Met vragen over je werk in Provinciale Staten kun je terecht bij verschillende koepel- en beroepsverenigingen. Zij ondersteunen provincies in hun werk en behartigen de gezamenlijke belangen van de Provinciale Staten.

StatenlidNu

StatenlidNu is de beroepsvereniging voor Statenleden in Nederland. De vereniging komt op voor de belangen van haar leden en ondersteunt Statenleden op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het IPO is de koepelorganisatie van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging biedt haar leden een platform voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis, zoals ‘best practices’.