Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het IPO interprovinciaal overleg is de koepelorganisatie van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging biedt haar leden een platform voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis, zoals ‘best practices’. Daarnaast behartigt het IPO de (gezamenlijke) belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en in ‘Brussel’. Het IPO onderhoudt daartoe contact met onder andere het kabinet, de Tweede Kamer, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waarop de provincies actief zijn.

 

BIJ12

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de provincies, opgericht vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO). Waar het IPO zich vooral richt op belangenbehartiging en beleidsontwikkeling, zet BIJ12 in op uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling.

 

Voor Statenleden

Zowel het IPO als BIJ12 bieden geen specifieke diensten aan voor (individuele) Statenleden. Zij kunnen hiervoor terecht bij Statenlidnu (lees verder bij: beroepsverenigingen).

Het IPO is gevestigd aan Herengracht 23 in Den Haag en beschikt daarnaast over een vertegenwoordiging in Brussel: het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), dat de belangen voor provincies behartigt bij de Europese instellingen.

Meer informatie

Website IPO – Algemeen Website BIJ12 Website Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)