Leerplatform Statenleden

Het digitaal platform biedt e-learning modules over hoe provincies werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën. De modules ‘Hoe werkt een provincie’, ‘Rollen en Instrumenten’, ‘Financiën’ en de module ‘Omgevingswet’ zijn nu al beschikbaar voor Statenleden.

In juni 2019 komen er meer e-learning modules beschikbaar voor Statenleden, bijvoorbeeld op het gebied van Energietransitie, Integriteit en Infrastructuur & Mobiliteit. Het leerplatforms voor Statenleden en waterschapsbestuurders is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Statenlidnu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers en in samenwerking met het IPO. Ze wordt betaald door het ministerie.

Meer informatie

Leerplatform Provinciale Staten