Ondersteuning en financiën

Fracties in de Provinciale Staten hebben recht op ondersteuning bij hun werk. En als  Statenlid ontvang je een vergoeding voor je statenwerk. Het recht op fractieondersteuning en de hoogte van de vergoeding zijn wettelijk geregeld.

Statenledenvergoeding

Als Statenlid ontvang je een vergoeding van € 1.163,75 per maand voor je Statenwerk. Dat staat in het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.