Statenledenvergoeding

Als Statenlid ontvang je een vergoeding van € 1.163,75 per maand voor je Statenwerk. Dat staat in het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.

De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Daarnaast ontvang je als Statenlid een maandelijkse onkostenvergoeding van  € 170,17. Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer informatie over rechtspositie en vergoedingen aan Statenleden:

Meer informatie

Alles over politieke ambtsdragers ministerie van BZK Dossier rechtspositie Vereniging voor Statenleden Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden Rechtspositie Statenleden ministerie BZK inclusief helpdesk