Taken en instrumenten

De Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van de provincie, bepalen in grote lijnen het beleid en controleren de provinciebestuurders. Om die taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, kun je als Statenlid gebruikmaken van verschillende instrumenten. Die staan beschreven in de Provinciewet. We zetten hier de meest gebruikte op een rij. Als je vragen hebt over wanneer je welk instrument het best kunt inzetten, kan de Statengriffie je daarbij helpen.

Mondelinge vraag

Heb je verduidelijking nodig over een bepaald voorstel van het college van Gedeputeerde Staten? Of wil je de mening horen van het college over een actueel onderwerp? Dan kun je daar tijdens een commissie- of Statenvergadering een mondelinge vraag over stellen.

Schriftelijke vraag

Buiten de commissie- en Statenvergaderingen om kun je het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen stellen over gebeurtenissen of plannen van het college. Het college moet die vragen binnen vier weken beantwoorden.

Motie

Tijdens een debat in de Statenvergadering kun je een motie indienen. Daarin laat je de Provinciale Staten een uitspraak doen over een onderwerp dat op de agenda staat, met als doel dat het college van Gedeputeerde Staten ermee aan de slag gaat. Als de Provinciale Staten een motie aannemen, is dat niet bindend. Het is ook geen wijziging van een besluit. Het is aan het college om de motie al dan niet uit te voeren.

Amendement

Als je de tekst van een voorgenomen besluit of plan van het college van Gedeputeerde Staten wilt veranderen, dien je een amendement (‘wijziging’) in. Via een amendement kun je ook een voorgenomen budget veranderen. Als de Provinciale Staten het amendement aannemen, moet het college het overnemen.

Initiatiefvoorstel

Je kunt als Statenlid ook zelf een voorstel doen voor nieuw beleid. Je dient dan een initiatiefvoorstel in. Dat moet een goed onderbouwd en uitgebreid toegelicht plan zijn.

Enquête

Bij sommige kwesties in je provincie, bijvoorbeeld grote projecten waarbij de kosten steeds hoger uitpakken dan begroot, kun je gebruikmaken van het recht om een enquête uit te voeren. Dit is een zwaar middel, dat je alleen inzet als andere instrumenten niet voldoende hebben gewerkt

Meer informatie

Voorbeeld: informatie provincie Utrecht over instrumenten Provinciale Staten