Voor Wethouders

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van wethouder-zijn.

VNG Academie

De Academie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten biedt diverse een- of meerdaagse trainingen en cursussen voor ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden. Ook biedt de VNG Academie een online leeromgeving waar je diverse e-learningmodules kunt volgen.

Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders van Nederlandse gemeenten. De vereniging richt zich op collectieve belangenbehartiging, ondersteuning en professionalisering van het wethoudersambt.