Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders van Nederlandse gemeenten. De vereniging richt zich op collectieve belangenbehartiging, ondersteuning en professionalisering van het wethoudersambt. Voor individuele dienstverlening, zoals rechtspositionele vragen, kunnen leden ook terecht bij de beroepsvereniging. Daarnaast organiseert de vereniging bijeenkomsten in het land, zoals de jaarlijkse Wethoudersconferentie.

Het opleidingsaanbod van de vereniging is ruim en divers:

  • Starterstraject: voor nieuwe wethouders (3 dagen).
  • Actualiteitencollege: verdieping, trends en actuele ontwikkelingen (serie of 1 dag).
  • Intervisie: in een veilige omgeving van elkaar leren. Deze methode stelt de deelnemers in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen (6 bijeenkomsten).
  • Post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management (Wethoudersopleiding): een combinatie van praktijkleren afgewisseld met intervisiemomenten (10 studiedagen).
  • Coaching: professionele coaching voor en door wethouders (maatwerk).

Meer informatie

Wethoudersvereniging – professionalisering - agenda Wethoudersvereniging – professionalisering - intervisie