Voor Burgemeesters

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

De gemeente vergoedt scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van burgemeester-zijn.

Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Het NGB is de beroepsvereniging van (waarnemend) burgemeesters in Nederland. De vereniging richt zich op collectieve belangenbehartiging en op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.

VNG Academie

De Academie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten biedt diverse een- of meerdaagse trainingen en cursussen – individueel of Incompany – voor ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden.