Voor Leden algemeen bestuur Waterschap

Leerplatform bestuursleden Waterschap

Het digitaal platform biedt e-learning modules over hoe waterschappen werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën.

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van raadslid-zijn.

Unie van Waterschappen (UvW)

De Unie van Waterschappen (UvW) is de koepelorganisatie van alle waterschappen in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden en stimuleert onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking

Post-hbo opleiding Politiek Bestuurlijk Management

De post-hbo-opleiding Politiek Bestuurlijk Management wordt georganiseerd door de Wethoudersvereniging, de beroepsvereniging van wethouders. Deze

Cursus Actief voor het waterschap

De cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor mensen die interesse hebben om actief