Digitale leeromgeving Raadsleden

Op deze digitale leeromgeving, gratis toegankelijk voor alle raadsleden, wordt sinds 2018 een groot en gevarieerd aanbod aan digitale opleidingen en trainingen gepresenteerd in de vorm van e-learningmodules, kennisclips, animaties en handreikingen. Denk aan thema’s als: wegwijs in gemeentefinanciën, grip op regionale samenwerking, profilering via sociale media of een competitiescan.

Deze digitale leeromgeving is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met medewerking van de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Meer informatie

Website Digitale leeromgeving raadsleden Meer informatie over de Digitale leeromgeving raadsleden