Voor Statenleden

Leerplatform Statenleden

Het digitaal platform biedt e-learning modules over hoe provincies werken en over complexe dossiers als de Omgevingswet en financiën.

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van raadslid-zijn.

StatenlidNu

StatenlidNu is de beroepsvereniging voor Statenleden in Nederland. De vereniging komt op voor de belangen van haar leden en ondersteunt Statenleden op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de provincies en biedt een platform voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis, zoals ‘best practices’.

Cursus Politiek Actief voor de provincie

De cursus Politiek Actief voor de provincie is bedoeld voor mensen die interesse hebben om politiek actief te worden voor de provincie, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn.