Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de provincies en biedt een platform voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis, zoals ‘best practices’. Op de website kunnen Statenleden terecht voor informatie over provinciale beleidsvelden, handreikingen en een actuele Newsroom. Ook organiseert het IPO regelmatig (informatie) bijeenkomsten, vaak in samenwerking met gelieerde organisaties, zoals de VNG en de Unie van Waterschappen.
Daarnaast heeft het IPO een podcastserie ontwikkeld voor aspirant-Statenleden, waarin Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen wat het inhoudt om Provinciaal Statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.

Meer informatie

Website IPO – Algemeen Website IPO – Newsroom Website IPO – Podcastserie Statenleden