Voor Wethouders

Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van wethouder-zijn

Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders van Nederlandse gemeenten. De vereniging richt zich op collectieve belangenbehartiging, ondersteuning en professionalisering van het wethoudersambt

VNG Academie

De Academie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt diverse een- of meerdaagse trainingen en cursussen – individueel of Incompany – voor ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden