Financiering: wie betaalt mijn cursus?

Op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders vergoedt de gemeente scholing, zoals opleiding, cursussen en congressen, die direct te maken heeft met het ambt van wethouder-zijn. Deze kan wel vergoedt worden als deze functionele scholing aanbindt. Alleen partijpolitiek georiënteerde scholing in het gedachtegoed van de partij wordt niet vergoedt.Vraag de griffier naar de regels en voorwaarden en de (maximale) vergoeding in jouw gemeente. De griffie is ook voor dit soort vragen het eerste aanspreekpunt voor raadsleden.

Actueel: Toerustingsfonds

Op advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur, wil de minister van Binnenlandse Zaken raadsleden beter toerusten en ondersteunen. Vanuit Democratie in Actie zijn er verschillende ontwikkeltrajecten voor gemeenteraden. Een van deze ontwikkeltrajecten is ‘Aan de slag met persoonlijk opleidings- en ondersteuningsbudget’.

Meer informatie

Rechtspositie wethouder Democratie in Actie folder