Online modules

Online module Fuseren: een stappenplan

Twee of meer politieke partijen kunnen met elkaar fuseren. Daar komt veel bij kijken. Zo’n

4-jaarcyclus bestuur

Het bestuur van een politieke partij moet elke vier jaar een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma

Doelgroepenanalyse

Een doelgroepenanalyse is een nuttig instrument bij het maken van een campagnestrategie. De analyse brengt

SWOT-analyse

Hoe maak ik een SWOT-analyse? Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie.

Doelgroepenmatrix

Als onderdeel van je campagnestrategie kun je een doelgroepenmatrix maken. Hoe maak je een doelgroepenmatrix?