Organisatie

Om als lokale partij succesvol te zijn, moet je organisatie staan als aan huis. Deze modules leveren daarvoor bouwstenen.

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

Hoe ben je als vrouw in de lokale politiek zo effectief mogelijk? Met deze tips krijg je inzicht in hoe je gezien en beoordeeld wordt, wat je kunt doen om je zichtbaarheid te vergroten en je ambities duidelijk te maken.

Transparante Financiën

Lokale politieke partijen ontvangen inkomsten uit contributies van leden en afdrachten van raads- of Statenleden

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om raadsleden te ondersteunen in hun werkwijze, professionalisering en functioneren. Het voeren van zulke gesprekken kan veel opleveren. 

Fuseren: een stappenplan

Twee of meer politieke partijen kunnen met elkaar fuseren. Daar komt veel bij kijken. Zo’n fusie moet goed voorbereid worden, vraagt om veel overleg en om heldere communicatie. De handvatten in dit stappenplan kunnen je helpen in dit traject.

1-jaarcyclus bestuur

Als bestuur van een lokale politieke partij heeft u een aantal verantwoordelijkheden die elk jaar

4-jaarcyclus bestuur

Het bestuur van een politieke partij moet elke vier jaar een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma opstellen. Onderstaande cyclus laat zien wat je op welk moment onderneemt, zodat je goed voorbereid en op tijd klaar bent voor de campagne en de verkiezingen.

SWOT-analyse

Hoe maak ik een SWOT-analyse? Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie.