Organisatie

Om als lokale partij succesvol te zijn, moet je organisatie staan als aan huis. Deze modules leveren daarvoor bouwstenen.

Huishoudelijk reglement opstellen

Ga je met je partij een huishoudelijk reglement opstellen? Je kunt dan als handvat gebruikmaken van onderstaande inhoudsopgave. Je kunt deze zelf naar de voorkeuren van je partij korter of uitgebreider maken.

Kalender voorbereidingen verkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Als bestuur van een lokale partij heeft u belangrijke taken bij het voorbereiden van deze verkiezingen.

Transparante Financiën

Lokale politieke partijen ontvangen inkomsten uit contributies van leden en afdrachten van raads- of Statenleden

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om raadsleden te ondersteunen in hun werkwijze, professionalisering en functioneren. Het voeren van zulke gesprekken kan veel opleveren. 

Fuseren: een stappenplan

Twee of meer politieke partijen kunnen met elkaar fuseren. Daar komt veel bij kijken. Zo’n fusie moet goed voorbereid worden, vraagt om veel overleg en om heldere communicatie. De handvatten in dit stappenplan kunnen je helpen in dit traject.

1-jaarcyclus bestuur

Als bestuur van een lokale politieke partij heeft u een aantal verantwoordelijkheden die elk jaar

4-jaarcyclus bestuur

Het bestuur van een politieke partij moet elke vier jaar een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma opstellen. Onderstaande cyclus laat zien wat je op welk moment onderneemt, zodat je goed voorbereid en op tijd klaar bent voor de campagne en de verkiezingen.

SWOT-analyse

Hoe maak ik een SWOT-analyse? Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie.