SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een goed instrument bij het maken van een campagnestrategie. Een SWOT bestaat uit vier onderdelen: Sterktes (Strengths), Zwaktes (Weaknesses), Mogelijkheden (Opportunities) en Bedreigingen (Threats). De Sterktes en Zwaktes zijn intern. Dat betekent dat je zelf invloed hebt op deze factoren en dat ze bij jouw organisatie of persoon horen. Mogelijkheden en Bedreigingen zijn extern: je zult met deze factoren om moeten gaan. Het maken van een SWOT-analyse doe je in twee stappen.

Hoe maak je een SWOT-analyse?

  1. In de eerste stap vul je onderstaande figuur in. Wat zijn de zwakke en sterke punten van jouw partij en wat zijn de mogelijkheden en bedreigingen in de omgeving? In deze eerste fase is het belangrijk om eerlijk te zijn. Een SWOT-analyse is namelijk een instrument om je strategie en tactiek te bepalen. Voorbeeld: als je in deze fase zegt dat je veel vrijwilligers hebt, terwijl die toch niet beschikbaar zijn in de campagneperiode, dan blijf je met de folders zitten die je op de markt wilde uitdelen. Dan had je beter voor een online campagne kunnen kiezen.
  2. De tweede stap van een SWOT analyse is een discussie waarin je bespreekt hoe je je sterke punten kunt inzetten om mogelijkheden te verzilveren. Of hoe je bedreigingen kunt keren of zwaktes in sterktes kunt ombuigen.

Download deze module als pdf

Micro module SWOT analyse SWOT analyse schema (leeg)