Over het Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Het Kennispunt lokale politieke partijen biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen, die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij.

De inhoud van het Kennispunt is gebaseerd op een onderzoek onder 1100 lokale en regionale partijen naar hun behoefte aan ondersteuning. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd met lokale politieke partijen, beroeps- en belangenverenigingen, experts en landelijke partijen. Het onderzoek, de gesprekken en de bijeenkomsten gaven een duidelijk beeld van de behoefte aan ondersteuning. De input is verwerkt in de inhoud van het Kennispunt.

Het Kennispunt bevat de volgende onderdelen:

  1. Een website met basisinformatie en online modules voor het besturen van politieke verenigingen, met als onderwerpen onder andere oprichting, organisatie en campagne voeren.
  2. Een trainingsaanbod voor bestuursleden en vrijwilligers van lokale politieke partijen.
  3. Een forumfunctie die lokale politieke partijen de mogelijkheid biedt om kennis en ervaring uit te wisselen.
  4. Een helpdesk om vragen te stellen.
  5. Een wegwijzer voor volksvertegenwoordigers en bestuurders van lokale politieke partijen naar relevante informatie, opleidingsmogelijkheden en actuele dossiers.

In de voorbereiding zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  1. Het Kennispunt is politiek neutraal, neemt geen standpunten in en heeft geen politieke voorkeur.
  2. Het Kennispunt ondersteunt lokale politieke partijen allereerst in verenigingszaken en richt de dienstverlening op besturen van lokale politieke partijen.
  3. De informatie op de website van het Kennispunt is openbaar en dus toegankelijk voor iedereen.
  4. Aanvullende dienstverlening van het Kennispunt (trainingen, helpdesk en forumfunctie) is alleen bestemd voor lokale politieke partijen (partijen zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer en partijen die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij).
  5. Het eigenaarschap van het Kennispunt wordt zo veel mogelijk belegd bij lokale politieke partijen.

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat heeft de start en de totstandkoming van het Kennispunt begeleid en georganiseerd met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 1 januari 2021 is het Kennispunt een zelfstandige stichting met een raad van toezicht en bestuur.

Voor sommige trainingen vragen we een eigen bijdrage. De algemene voorwaarden hiervoor vindt u hier.

Heeft u advies of tips over de inhoud of de vorm van het Kennispunt? Neem dan contact op via info@lokalepolitiekepartijen.nl.