Het bestuur van het kennispunt

De Raad van Toezicht van het Kennispunt heeft een bestuur benoemd dat leiding gaat geven aan de zelfstandige stichting die het Kennispunt vanaf 1 januari 2021 zal zijn. Winnie Prins, wethouder namens Leefbaar Zeewolde, wordt voorzitter. Hier stellen wij haar en de andere bestuursleden aan u voor.

Winnie Prins

Winnie Prins - voorzitter (62) woont in Zeewolde, waar zij vanaf 2004- op een kleine onderbreking na - wethouder is namens Leefbaar Zeewolde. Winnie gelooft in de kracht van lokale partijen. Daarom werd zij actief op nationaal niveau, onder andere bij de VNG, om de stem van lokale partijen te laten horen en verder te versterken. Zo kwam zij ook bij het Kennispunt terecht, dat zij vanaf het begin van harte ondersteunt. Als voorzitter van het bestuur wil zij zich er, samen met de andere leden, voor inzetten dat het Kennispunt een stevige gesprekspartner is voor het Rijk over een gelijk speelveld voor lokale partijen, dat het lokale partijen ondersteunt bij hun verdere professionalisering en een netwerk vormt waar zij ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

Ted van de Loo

Ted van de Loo - secretaris (63) woont in Middelbeers en was tot 2022 partijloos wethouder in de gemeente Hilvarenbeek met een raadsbrede samenwerking. Hij is voorzitter van Dorpsvisie Oirschot. Hij deed leidinggevende ervaring op in het bedrijfsleven en bouwde een schat aan ervaring op in de lokale politiek. Hij begon zijn politieke carrière als fractieondersteuner voor lokale partij Dorpsvisie in Oirschot, waar hij doorgroeide tot raadslid en later wethouder. Voor hij wethouder werd in Hilvarenbeek, bekleedde hij twee periodes dezelfde functie voor lokale partij DOP in Boekel. Hij wil vanuit het bestuur van het Kennispunt onder andere werken aan het versterken van de positie van lokale partijen zodat deze gelijkwaardig worden beoordeeld als landelijk georiënteerde partijen.

Jan de Koning

Jan de Koning - penningmeester (72) uit Gouda was lange tijd raadslid namens het CDA. Zo’n twintig jaar geleden stapte hij over naar lokale partij Beter Moordrecht. Want hij wilde niet langer van bovenaf, maar van de bewoners in zijn gemeente horen wat hij in de raad moest doen. Sinds 2010 is hij lid van de gemeenteraad van Gouda namens Gemeentebelangen Gouda en vanaf 2022 voor Leefbaar Gouda. Naast zijn politieke werk was hij bij diverse organisaties werkzaam op het gebied van Personeel en Organisatie. Jan wil zich inzetten om de positie van lokale partijen te versterken, met name bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar de nieuwe Wet op de politieke partijen wordt geschreven, de opvolger van de huidige Wet financiering politieke partijen.

Emmy Lamers

Emmy Lamers (60) uit Heemskerk raakte in 2013 betrokken bij de lokale politiek in haar woonplaats. Zij kwam namens Heemskerk Lokaal met voorkeurstemmen in de gemeenteraad, groeide door tot vicefractievoorzitter en is sinds 2018 fractievoorzitter van de grootste politieke partij in haar woonplaats. Zij combineerde dat lange tijd met haar baan als senior laborant in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Vorig jaar ging zij daar met vervroegd pensioen om zich helemaal aan de lokale politiek te wijden. Emmy is blij met het Kennispunt en wil als bestuurslid graag bijdragen aan het verspreiden van zoveel mogelijk kennis onder lokale partijen.

Anko Postma

Anko Postma (49) woont in Nij Beets in de gemeente Opsterland. Hij is daar wethouder namens zijn partij Opsterlands Belang, waarvan hij eerder ook voorzitter was. Hij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, die hij opdeed bij uiteenlopende lokale en regionale organisaties. Tot zijn wethouderschap was hij daarnaast werkzaam in training, coaching, assessments en interimprojecten. Anko leerde het Kennispunt kennen door deel te nemen aan trainingen en bijeenkomsten. Inmiddels geeft hij ook zelf trainingen. Hij wil voor Noord-Nederland dé ambassadeur zijn voor verbetering van de positie van lokale en regionale partijen. Hij verdiept zich graag in de juiste governance en wil besturen op een heldere en transparante manier. Anko is sinds 2022  ook bestuurslid van de Wethoudersvereniging.

Gerben Stormbroek

Gerben Stormbroek (38) uit Soesterberg heeft vanuit zijn passie voor politiek, en frustratie met de lokale politiek, met een aantal anderen de partij POS opgericht. Hij werd in 2018, na een succesvolle campagne, met een blanco lijst verkozen in de gemeenteraad van Soest, terwijl de partij toen nog niet eens officieel was opgericht. Gerben doet heel veel: van woordvoering in de raad en erbuiten tot het bijhouden van de website van de partij. Daarnaast werkt hij als eindredacteur en projectmanager bij de Atlantische Commissie in Den Haag. Gerben vindt het broodnodig dat de inhoudelijke, praktische en financiële achterstand van lokale politieke partijen op landelijke partijen wordt verminderd. In het bestuur van het Kennispunt wil hij zich daar graag sterk voor maken.

Ricus Tiekstra

Ricus Tiekstra (65) uit Made is raadslid voor Groen Drimmelen en al sinds de jaren 70 actief in het verenigingsleven. In zijn werkzame leven was hij onder andere financieel beleidsmedewerker, P&O-adviseur en griffier in de gemeente Moerdijk. Sindsdien werkt hij parttime als raadsadviseur en als bestuursadviseur voor de Vereniging van Griffiers. Ricus wil zijn kennis en ervaring graag inzetten voor de verdere ontwikkeling van het Kennispunt en voor kwalitatief goede ondersteuning van lokale partijen. Ricus is ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.

Hendrik Westerbeek (1953) algemeen bestuurslid en trainer, woont in Apeldoorn en is penningmeester van de onafhankelijke lokale partij BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland. Hij is gepensioneerd en wil graag een bijdrage blijven leveren aan het versterken van de rol van lokale politieke partijen. Binnen het Kennispunt gaat zijn aandacht vooral uit naar de ondersteuning van de besturen van lokale politieke partijen, het (wetenschappelijk en toegepast) onderzoek en het laten ontstaan van netwerken voor bestuurders, raadsleden en wethouders.

David Schalken-den Hartog (50) kwam in 2002 voor lokale partij ECO Dordt in de gemeenteraad van zijn woonplaats Dordrecht. In 2005 richtte hij met twee collega-raadsleden Beter Voor Dordt op.  Sindsdien is hij voor deze partij raadslid en vanaf 2010 fractievoorzitter. Beter Voor Dordt is al 10 jaar de grootste partij in de gemeenteraad van Dordrecht en al die jaren onafgebroken vertegenwoordigd in het college van B&W. Naast zijn politieke werk is David ondernemer, eerst in de detailhandel, de laatste jaren in de Jeugdzorg. Hij vindt het een mooie uitdaging om zich als bestuurslid van het Kennispunt in te zetten voor een sterke stichting voor en door lokale partijen die zich inzet voor gelijke rechten voor alle lokale partijen. David is ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.