Manifest

Versterk de democratie,

TEKEN

voor gelijke kansen voor lokale partijen

 

Lokale partijen: 1/3 van alle raadszetels in Nederland

Lokale politieke partijen zijn niet meer weg te denken uit onze democratie:

  • Een derde van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ging naar lokale politieke partijen. Dat zijn ruim 2600 raadsleden!
  • In driekwart van de Nederlandse gemeenten leveren lokale partijen een of meer wethouders. Dat zijn ruim 400 wethouders!
  • Lokale partijen groeien bij elke verkiezing. Bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 werden lokale partijen in alle gemeenten veruit de grootste.

 

Wij willen investeren in een sterke lokale democratie

Lokale partijen hebben één ding gemeen: ze brengen politiek dicht bij mensen. Ze zetten zich samen met inwoners in om de beste besluiten te nemen voor de gemeente.

Maar lokale partijen hebben helaas nog iets gemeen: zij hebben geen toegang tot de ruim 25 miljoen euro subsidie van de Rijksoverheid die jaarlijks beschikbaar is voor politieke partijen. Alleen landelijke partijen komen daarvoor in aanmerking.

Deze ongelijke behandeling is slecht voor de lokale en de regionale democratie:

  • Lokale partijen hebben nauwelijks budget om te investeren in professionele opleidingen en ondersteuning voor volksvertegenwoordigers, bestuursleden en vrijwilligers.
  • Lokale partijen hebben minimale middelen om jongerenafdelingen te starten. Om hun communicatie te versterken. Onderzoek uit te laten voeren, of om bijeenkomsten te organiseren met inwoners van hun gemeenten, provincies en waterschappen.

Een gemiste kans! Investeren in lokale partijen betekent immers investeren in een sterke lokale democratie.

 

Pas de wet aan

Wat moet er gebeuren?

Op dit moment wordt de huidige Wet financiering politieke partijen aangepast en een nieuwe Wet op de politieke partijen opgesteld. De minister heeft aangekondigd dat ze in de nieuwe wet geen subsidie mogelijk maakt voor lokale partijen. Dat is een slechte zaak.

Wij roepen daarom de landelijke politieke partijen op om de wet zo aan te passen dat lokale partijen zo snel mogelijk gelijk behandeld worden als landelijke partijen en in aanmerking kunnen komen voor subsidie en ondersteuning.

Wij willen lokale partijen en de lokale democratie versterken.

Op 13 februari 2021 overhandigt het Kennispunt Lokale Politieke Partijen het Manifest en de petitie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Steun het manifest en onderteken de petitie!

Zeg JA tegen een sterke lokale democratie en teken voor gelijke kansen voor lokale partijen.

 

Aanpassing Wet financiering politieke partijen

In de huidige Wet financiering politieke partijen staat dat alleen politieke partijen met een zetel in de Eerste of Tweede Kamer en met minimaal 1.000 leden een aanvraag kunnen indienen voor subsidie. In 2021 is er bijna 25 miljoen euro beschikbaar voor landelijke partijen. In 2019 heeft de Tweede Kamer het subsidiebudget van 17 miljoen euro nog met 8 miljoen euro verhoogd. Voorstellen om de voorwaarden zo te wijzigen, dat een gelijk speelveld ontstaat voor landelijke en lokale partijen, werden in de Tweede Kamer verworpen.

Nieuwe Wet op de politieke partijen

De Wet financiering politieke partijen wordt op dit moment aangepast, vooral op het gebied van giften uit niet-EU-landen en transparantie van financiën. Daarnaast bereidt de minister van Binnenlandse zaken een nieuwe Wet op de politieke partijen voor, waarin de bestaande wet opgaat. De nieuwe wet wordt naar verwachting in 2022 van kracht. De minister heeft aangekondigd dat in de nieuwe wet geen subsidie mogelijk wordt gemaakt voor lokale partijen, en dat dit pas in een volgende fase onderzocht zal worden.