Intervisie met collega-raadsleden uit jouw regio

Vraag jij je ook af hoe je met respect omgaat in de gemeenteraad? Hoe je omgaat met werkdruk? Hoe je je staande houd? En wat je moet weten om mee te kunnen praten over een onderwerp?

Dan is intervisie iets voor jou!

Het Kennispunt organiseert intervisiebijeenkomsten voor raadsleden van lokale partijen. Tijdens vier bijeenkomsten deel je in een veilige, niet-beoordelende omgeving de problemen, uitdagingen en successen uit je werk met collega-raadsleden. Dat gebeurt onder professionele begeleiding.

Waarom intervisie?

Als raadslid bevind je je regelmatig in complexe situaties en word je geconfronteerd met gebeurtenissen waarin niet direct duidelijk is wat verstandig is om te doen. Soms sta je voor een dilemma of heb je een vraag over de effectiviteit of gepastheid van hoe je een zaak hebt aangepakt.

Intervisie, dus het uitwisselen van ervaringen met collega-raadsleden onder leiding van een deskundige gespreksleider, kan je helderheid geven en je helpen een situatie met andere ogen te bezien. Je hoort alternatieven die niet bij je waren opgekomen. En je merkt dat je niet de enige bent die met moeilijke of tegenstrijdige situaties zit.

Intervisie bevordert je professionaliteit en leert je op een nieuwe manier naar jezelf te kijken. Dat is soms confronterend maar altijd leerzaam. Je groeit als raadslid en als persoon.

Hoe ziet een intervisiebijeenkomst eruit?

We werken met groepen van hooguit acht gemeenteraadsleden, die actief zijn bij een lokale partij in een andere gemeente dan de jouwe. Een intervisiebijeenkomst duurt twee uur. De eerste bijeenkomst is op locatie, de overige drie zijn online. Vertrouwelijkheid van de intervisie staat voorop: wat in een groep wordt besproken, wordt niet met anderen gedeeld. We hechten veel belang aan respect, veiligheid en privacy.

Hoe werkt het?

Je meldt je aan voor intervisie via het onderstaande formulier. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn in jouw regio, nemen we contact op om een datum te prikken voor de startbijeenkomst. De eerste bijeenkomst is op lokatie.

We verwachten de eerstvolgende groepen te starten in maart 2023.

Eigen bijdrage

Voor deze training vragen we een eigen bijdrage van € 50,-.

Deze eigen bijdrage kun je betalen uit het opleidingsbudget van de gemeenteraad, je ontvangt hiervoor een factuur van het Kennispunt.